Motioner till SVERAKs årsmöte

Motioner för vidare befordran till SVERAK måste vara klubben tillhanda senast den 15 november!Om du har någon idé/tanke/förslag om förändringar/modernisering – ja, vem vet vad, då måste du skicka till…

Fortsätt läsa Motioner till SVERAKs årsmöte