För att bli medlem i Västsvenska Kattklubben

Betala in medlemsavgiften till oss via:

Swish: 123 623 69 05 *ange adress, personnummer och e-post i betalningen*
eller
Bankgiro: 658-0070 *ange adress, telefonnummer, personnummer och e-post i betalningen*

Om du inte får plats med alla uppgifter i betalningen kan du mejla till kassor@vastsvenskakattklubben.se.

Priserna gäller per kalenderår. För frågor kring medlemskap kontakta vår kassör.

Varmt välkommen till oss

Om du har huskatt eller raskatt spelar ingen roll – du behöver inte ens ha katt för att bli medlem och vara en del i vår gemenskap. Det är intresset för katten – och målet att värna om den och att höja dess status i samhället – som binder oss klubbmedlemmar samman.

Vi arrangerar en årlig utställning samt olika kurser och föredrag – både i egen regi och i samarbete med andra klubbar eller samarbetspartners.

Du som är kattintresserad – välkommen i vår gemenskap!
Det är roligt att vara med i en kattklubb – FÖR KATTEN

Mer om VK-medlemskap finns att läsa i stadgarna.

Förmån Huvudmedlem Familjemedlem Klubbsupporter

För vem?

Du som vill bli medlem.

Du som har en VK-huvudmedlem i samma hushåll.

Du som vill stödja klubben.

Tidningen Våra Katter

VKs nyhetsbrev

Delta på våra medlemsaktiviteter T.ex. föreläsningar

Rösträtt på VKs årsmöte

Delta på internationella utställningar

Stambokföring av kattkullar

Registrering av stamnamn hos SVERAK