Ordförande

Annette

Annette Sjödin
Samordnar styrelsearbetet och leder VKs möten
klubbens officiella e-post:

sjodin09@gmail.com

Avelssekreterare

cropped-cropped-70mm_genomskinlig.png

Pia Augustsson
Ansökan om stamtavlor, stamnamn, huskattsbevis och Intyg under registrering (kattkull).

avelsekr.vk@gmail.com

Odengatan 24
464 33 Mellerud

Kassör och Medlemsansvarig

cropped-70mm_genomskinlig.png

Ella Zou
Medlemsregister, adressändring, VKs ekonomi
Kontakta mig vid frågor om ditt medlemskap eller tidningen Våra Katter

kassor@vastsvenskakattklubben.se

Utställningssekreterare

cropped-cropped-70mm_genomskinlig.png

Sekreterare & Vice ordförande

cropped-70mm_genomskinlig.png

Anna Lindström
Protokoll

sekreterare@vastsvenskakattklubben.se

Ledamöter

cropped-cropped-70mm_genomskinlig.png

Jenny Kristiansson
Materialförvaltare

cropped-cropped-70mm_genomskinlig.png

Anette Capaldi
Vice sekreterare

Suppleanter

cropped-cropped-70mm_genomskinlig.png

Maria Brandin
Utbildningsansvarig

Övriga ansvarsposter utanför styrelsen

Revisorer

Anna-Karin Olofsson
Monica Lundgren

Revisorsuppleant

Pia Gjertz Stenborg

Valberedning

valberedning@vastsvenskakattklubben.se

Val av styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer väljs av VKs årsmöte – d.v.s. av dig som är huvudmedlem och närvarande på mötet.

Du får kallelse till årsmötet med e-post. Glöm inte meddela oss om du byter e-postadress!

Kontakta valberedningen om du vill nominera dig själv eller någon annan till en styrelsepost eller till funktionär.